Träningsdagbok

Om du inte skriver ner vad du gör, vikter och reps. Ja, då är du riktigt vilsen.
Progression i träning kräver att du vet vad du presterade senast.

Att upptäcka mönster, frånvaro och framgång är några saker som kan förändra allt när det gäller din träning. Gymmet är ofta slentrianens högborg. Här gör man alltid som man har gjort tidigare. Oavsett resultat. Att skriva upp och analysera sin träning är slentrianens nemesis.

Ta med träningsdagbok. Varje gång.

Vill du ha hjälp med att konstruera en träningsdagbok eller analysera din träning. Kontakta mig.