Fitness Fatigue


Vilan mellan träningspass är grejen. Där skapas superkompensation.
Som nybörjare kan du köra på med att träna vila träna vila. Kroppen kompenserar och du får progression i din träning. Hur hårt du ska träna och hur länge du ska vila beror på dina personliga förutsättningar och dina mål.
Däremot när du har tränat ett tag och blivit en vältränad snubbe så krävs det lite fiffighet i ditt träningsupplägg. Nu måste du träna olika hårt och vila olika länge för att få förbättring.
Träning gör dig inte trött linjärt med tiden. Träning aktiverar ditt nervsystem och du ökar din prestation i början av ditt träningspass. Hög intensitet och låg volym är ett smart sätt att formtoppa.