Pump

Den förhärskande träningsprincipen för volym (Body building) är den som Arnold körde på 70-80-talet. Denna metod kör många än idag.
Den går ut på att köra så många reps så man får pump i muskeln. Ofta runt 10-15 reps och många övningar per muskelgrupp.
Funkar den?
Ja, ganska bra. Men den är inte opti om man inte tar steroider. Tränande som tar steroider bör köra träning som skapar pump.
Men vi andra skulle få bättre resultat av att dra ned lite på repsen och seten och köra lite tyngre.
Dela upp träningen i tunga och lätta veckor och kör två lätta följt av ett tungt. När du kör tunga veckor så kör 4 repsare och 6 set och de lätta veckorna 8 repsare och 3 set. 2 övningar per muskelgrupp kan vara en grundregel. Detta ger inte pump, men muskelmassa.