Vad vi bär med ossVissa har svårt att komma igång, andra har svårt för att fortsätta och några törs inte ta i.
Vi har en bild av oss själva och den lever vi upp till. Därmed förstärker vi bilden av oss själva och hjulet är i snurr. Om vi tror att vi är riktigt dålig i nåt så undviker vi det, och vice versa, det vi tror att vi är duktiga på gillar vi att göra.
Att träna är väldigt naturligt för de som tränar ofta och blir gärna livsstilsbildande. Ofta har man fått det hemifrån eller från nära vänner.
Andra behöver uppmuntran för att komma igång. Och absolut för att fortsätta. Uppmuntran ger en feedback som är väldigt viktigt för självkänslan när man som nybörjare är helt vilsen med sina inre bilder av förväntan och fördomar. Uppmuntran bygger grunden för fortsatt tränande. Efter ett tag så kommer resultaten av allt slit och då blir det den största uppmuntran. Lärdomen blir att träning ger resultat, träning är nåt jag kan och behärskar. Självkänslan ökar och man ändrar sin bild av sig själv.