Självkompetens (Self-efficacy (SE))

Ju mer du tror på dig själv, desto större chans är det att du lyckas.
Att tro på sig själv är en sak man kan träna upp.
Du lär dig genom andra och sedan prövar du själv. Om du har stark tilltro till din egna förmåga så kommer du att prova på tuffare saker.